Tasulised teenused

Abipolitseiniku med.tõend 15 eur
Autojuhilubade arstlik tõend – Grupp (a,b)

Grupp (c, d jne.)

Õe abi deklaratsiooni täitmisel

20 eur

25 eur

10 eur

Relvaloa tõend (vajalik psühhiaatri otsus) 25 eur
Tervisetõend (lisandub vajalike uuringute hind haigekassa hinnakirja alusel) 10 eur
Kindlustusdokumentide vormistamine 20 eur
Kaitseliidu tõend 10 eur
Tõend Töötukassale 5 eur
Tõend Kodakondsus- ja Migratsiooniametile, välisriiki tööle või õppima asujale,  viirushaiguste läbipõdemise kohta 10 eur
Perearsti koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile
(v.a alla 2-aastased lapsed ja rasedad)
5 eur
Analüüside tegemine patsiendi soovil Haigekassa hind + 20%
Dokumendi duplikaadi väljastamine 3 eur
Vaktsineerimine gripi, puukentsefaliidi vastu vastavalt vaktsiini maksumusele apteegis
Esmane arsti vastuvõtt kindlustamata või nimistusse mitte kuuluvale patsiendile 25 eur
Korduv arsti vastuvõtt kindlustamata patsiendile 20 eur
Koduvisiit kindlustamata patsiendile 30 eur
Pereõe vastuvõtt kindlustamata patsiendile 10 eur
Retsepti väljastamine kindlustamata patsiendile 3 eur