Tasulised teenused

Abipolitseiniku med.tõend 15 eur
Autojuhilubade arstlik tõe

Grupp (a,b) Grupp (a,b, c jne.)

Õe abi deklaratsiooni täitmisel

20 eur
25 eur
10 eur
Relvaloa tõend                                                                        Vajalik psühhiaatri otsus 25 eur
Tervisetõend (lisandub vajalike uuringute hind haigekassa hinnakirja alusel) 10 eur
Kindlustusdokumentide vormistamine 20 eur
Kaitseliidu tõend 10 eur
Tõend laagrisse, kooli sisseastujale, Töötukassale, 5 eur
Tõend Kodakondsus- ja Migratsiooniametile, välisriiki tööle või õppima asujale,  viirushaiguste läbipõdemise  kohta 10 eur
Perearsti koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile
(v.a alla 2-aastased lapsed ja rasedad)
5 eur
Analüüside tegemine patsiendi soovil Haigekassa hind + 20%
Dokumendi duplikaadi väljastamine 3 eur
Vaktsineerimine gripi vastu vastavalt vaktsiini maksumusele apteegis
Esmane arsti vastuvõtt kindlustamata või nimistusse mitte kuuluvale 25 eur
Korduv arsti vastuvõtt kindlustamata patsiendile 20 eur
Koduvisiit kindlustamata patsiendile 30 eur
Pereõe vastuvõtt kindlustamata patsiendile 10 eur
Retsepti väljastamine kindlustamata patsiendile 3 eur