Tasulised teenused

Autojuhi meditsiiniline tõend vastavalt kategooriale 

Pereõe abi dokumentide vormistamisel

25/30 eurot

10 eurot

Kindlustusdokumentide vormistamine 25 eurot
Relvaloa tõend ( eelnevalt psühhiaatri otsis)  30 eurot
Abipolitseiniku tõend ( eelnevalt psühhiaatri otsus)  15 eurot

Tervisetõend ( õpetajad, meditsiinitöötajad, klienditeenindajad) vastavalt uuringute vajadusele

Tervisetõend ( kokad, abikokad) vastavalt uuringute vajadusele  

35/15 eurot

95/70 eurot

Perearsti koduvisiit kindlustatud  nimistu patsiendile
(v.a alla 2-aastased lapsed ja rasedad)
5 eurot

Analüüside tegemine patsiendi soovil.  Ei sisalda arsti kommentaari

Haigekassa hind + 20%
Dokumendi duplikaadi väljastamine 5 eurot
Vaktsineerimine gripi, puukentsefaliidi vastu vastavalt vaktsiini maksumusele apteegis
Esmane arsti vastuvõtt kindlustamata või nimistusse mitte kuuluvale patsiendile 40 eurot
Korduv arsti vastuvõtt kindlustamata patsiendile 25 eurot
Koduvisiit kindlustamata patsiendile 50 eurot

Pereõe  esmane vastuvõtt kindlustamata  patsiendile 

Pereõe korduv vastuvõtt kindlustamata patsiendile 

20 eurot

15 eurot

Retsepti väljastamine kindlustamata patsiendile

Arstliku läbivaatuse otsus välisriigis kindlustatule ajutise töövõimetuse vajaduse hindamiseks

10 eurot

30 eurot